Monday, March 8, 2010

อาหารเสริมกล้วยไม้สูตรชีวภาพ Okito กล้วยไม้สวย สดใส ด้วย "ออคิโตะ"

วิธีการปลูกเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยบังคับการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ถ้าใช้วิธีการปลูกที่ไม่เหมาะสม กล้วยไม้ก็ไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควร ดังนั้นผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จึงจำเป็นต้องศึกษาความต้องการของกล้วยไม้แต่ละชนิด เลือกภาชนะปลูกและเครื่องปลูก รวมทั้งวิธีการปลูกให้เหมาะสมกับกล้วยไม้ชนิดนั้นๆ


นอกจากวิธีการปลูกที่เหมาะสมแล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการให้ปุ๋ย และน้ำแก่กล้วยไม้ เพื่อให้กล้วยไม้ได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วน และสมบูรณ์ขอแนะนำปุ๋ยกล้วยไม้ “ออคิโตะ” ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ฮอร์โมน และสารอาหารทีกล้วยไม้ของคุณต้องการ “ออคิโตะ” ไม่เพียงแต่ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เร่งดอก และบำรุงกล้วยไม้เท่านั้น เพราะ “ออคิโตะ” ยังสามารถกระตุ้นให้กล้วยไม้ของท่านหลั่งสาร (เอมไซม์) ที่มีประโยชน์ต่อพืช ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราอันเป็นสาเหตุสำคัญของการเน่า และตายของกล้วยไม้

เพียงผสม 1 ฝาต่อน้ำ 5 ลิตร (1 ฝักบัวรดน้ำ) แล้วฉีดพ่นทุกๆ 7 – 14 วัน เพียงเท่านี้กล้วยไม้ของท่านจะงาม ดอกใหญ่ สวย สร้างความสุขใจให้กับท่าน และคนที่ท่านรัก


สนใจสั่งซื้อสินค้า หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ gentech999@gmail.com
Tel 081-5666188